Само мъртвите риби се движат по течението

Няма такива, предаването е съвършено. Мерси.